Για τις τραπεζικές κάρτες σας δεν απαιτείται ο αριθμός της κάρτας.
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΡΤΑΣ
Βραβείο Καινοτομίας από
την Ευρωπαϊκή ΕπιτροπήFacebook   Instagram   Linkedin


Kard © 2017 - 2019. All rights reserved.