Για τις τραπεζικές κάρτες σου δεν απαιτείται ο αριθμός της κάρτας.ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΡΤΑΣ